Vi använder cookies. Som alla andra. Om du inte bryr dig så klicka vidare.

KRONPRINSEN MALMÖ

Stadsdelscentrum, Slottsstaden

Sedan 2016 har Dawn of Ideas varit huvudsaklig arkitekt för Kronprinsens interiöra, kommersiella delar och tagit fram allt ifrån designkoncept, layout och manualer till inredning, materialval och skyltning. Målet var att återskapa den ikoniska byggnadens forna glans, att förvalta och förnya utan att förvanska. Stor vikt lades vid att skapa ett omhändertaget och varierat uttryck med hög nivå på materialval för långsiktig hållbarhet. Restaurangytan utformades som ett invändigt torg med fristående enheter för att skapa intimare sittplatser med genomsikt och utblickar. Ljud och ljus kompletterar och förstärker upplevelsen och skapar en plats att dröja kvar på, ett andra vardagsrum. Centrets f.d. lastinfart omvandlades till cykelinfart med tillhörande parkering och cykelservice. Den kvartersstora byggnadens hjärta nås därmed även med cykel. För detta tilldelades centret Svenska Cykelstäders Planeringspris 2024. Centret vann även samma år NCSC Awards "Commercial Space of the Year".

Beställare: Heimstaden (initialt Akelius)
Inredningskoncept: Dawn of Ideas
Samarbetspartners: Fojab/ Kamikaze arkitekter/ Projektfabriken/ Escandi
Projektledning: Pilotage
Byggare: NCC
Ljus: Lightbureau/ Josefina d’Aboville
Ljud: Efterklang
Foto: Mikael Leijon

Utmärkelser:
2024 NCSC AWARDS "Commercial Space of the Year"
2024 Svenska Cykelstäders Planeringspris

Go down