Vi använder cookies. Som alla andra. Om du inte bryr dig så klicka vidare.

SCANIA

Marcus Wallenberg-hallen, Södertälje

Under 2016 har Dawn of Ideas arbetat på uppdrag av Story Design Studio för att skapa ett Experience Center för Scania i Södertälje. I och med lanseringen av Scanias första nya lastbilsgeneration på över 20 år har Marcus Wallenberghallen genomgått en rejäl förändring. De nya ytorna omfattar utställningar, shop, plats för utbildningar och event, museum och en restaurang. Dawn of Ideas har arbetat med arkitekturen samt specialritad inredning och möbler för att bättre passa lokalernas nya användningsområde och utställningarnas innehåll. MW hallen har sedan färdigställandet använts flitigt för interna arrangemang och är sedan december 2016 åter öppen för allmänheten.

Beställare: Scania AB
Arkitekt: Dawn of Ideas / Story Design Studio
Content: Story Design Studio
Byggare: Peab
Inredning: Space Production
Foto: Peter Rutherhagen

Go down